rok 2014

Navázali jsme spolupráci s  Život dětem o. p. s.

 

Foto akce

rok 2012

Začali jsme spolupracovat se sdružením Linka bezpečí.