Projekt "Prevence v kostce"

Projekt „Prevence v kotce“ je volným pokračováním velice úspěšného vydání publikace „Prevence v tajence“ . Tento projekt,  plný luštění a čtení, je navíc obohacen o nová témata např. první pomoc, Stop šikaně! a jak se chovat při setkání se zvířaty.  Publikace bude znovu šířena do nemocnic mezi děti, nadále do vybraných základních škol a dětských domovů. Finance z projektu budou opět pomáhat dlouhodobě nemocným dětem pod záštitou nadace Život dětem, o.p.s.

Projekt "Prevence v tajence"

Tento projekt vznikl ve spolupráci s  Život dětem, o. p. s. .  Celá publikace je plná luštění, čtení, malování a to vždy s preventivními tématy. Projekt se bude distribuovat především na dětská oddělení v nemocnicích vždy v jiném kraji po celé České republice.

Určitá část výtisků půjde i na základní školy a do dětských domovů.

 

Finanční prostředky z tohoto projektu jsou určeny na tisk a distribuci publikací, nadále na finanční pomoc  o. p. s. Život dětem, které se snaží zkvalitňovat zdravotnickou techniku a vybavení na dětských nemocničních odděleních a rodinám s nemocnými dětmi.

 

 

Projekt "Stop šikaně!"

 

Náš projekt "Stop šikaně!" je motivován rostoucím počtem případů šikany. Šikana se bohužel stává běžnou součástí života naší společnosti zasahující nejen svět dospělých, ale ve stále větší míře především svět dětí. Není žádným tajemstvím, že dnes se s projevy šikany můžeme setkat již mezi dětmi předškolního věku. Nejjednodušší definicí šikany je: „Šikana je ve své podstatě obtěžování druhého člověka.“ Při bližším ohledání zjistíme, že se jedná o způsob antisociálního, asociálního či delikventního chování, které významnou měrou ovlivňuje proces socializace obětí šikany a může vést až ke zrodu různých forem sociálních fobií či v obecné rovině k narušení psychického vývoje jedince.

 

Každý plakát obsahuje krátký komiksový příběh o dětech, v němž vystupují kladné i záporné postavy, nechybí ani zápletka a pozitivní vypointování příběhu. Zadní stranu zaujímá rozvrh hodin, čímž se plakát stává denně použitelným. Nedílnou součástí příběhu je právě kontakt na bezplatnou telefonní Linku bezpečí, která poskytuje pomoc renomovaných odborníků.